• + 90 312 394 16 18 GSM : 0533 596 13 53
 • [javascript protected email address]

HİZMETLER

 • Teknik Hizmetler
 • İmalat Geliştirme ve Kontrolleri
 • Beton Pompası Servis ve Bakım Hizmetleri
 • Beton Pompası Yedek Parça İmalatı
 • Beton Pompası Bom İmalatı
 • Beton Pompası Yedek Parça Satışı
 • Transmikser Yedek Parça Satışı
 • Beton Santrali Yedek Parça Satışı
 • Bilir Kişilik

TAHRİBATSIZ MUAYENE / MANYETİK PARÇACIK TESTİ

28678 Sayılı İş Ekipmanları Kullanımında Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre iş ekipmanlarının EN 473’e uygun olarak kontrolünün yapılması zorunlu kılınmıştır.

Yapısal kontrollerin;

10 yaş altındaki tüm makinalarda her 500 çalışma saati / her 20.000 m3 beton basımı / yılda bir (hangisi önce dolarsa),

10 yaş ve üstü ya da 4000 çalışma saatini aşmış olan makinalar da ise her 6 ayda bir yapılması gerekmektedir.

Firmamız bünyesinde bulunan EN 473 sertifikalı uzmanlarımızca makinalarınızın MT Testleri itina ile gerçekleştirilmektedir.

İŞLERİNİZİN DEVAMLILIĞI VE CAN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YAPISAL BOM KONTROLLERİNİ LÜTFEN İHMAL ETMEYİNİZ…

 
10940427_383827041798259_5056514946655548659_n-300x168
281843_383826971798266_3636954881067266265_n-300x168
ndt_3-300x168
 
 
 
ndt_4-300x168
ndt_6-300x168
ndt_5-300x168
 
 
 
ndt_7-300x168
ndt_8-300x168
 
 
 
 
certifica_1-220x300
certifica_2-220x300
 
 
 
 

 

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. Bu yönetmelik ile her türlü iş ekipmanının (vinç, beton pompası, forklift yangın söndürme cihazları, torna, freze vs.) kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik şartları yer almaktadır. Ayrıca bu şartların sağlanması için yapılacak olan kontrol, bakım, periyodik bakımların nasıl ve kimler tarafından yapılacağı da açıkça belirtilmiştir.İş ekipmanının kontrolü MADDE 7 – (1) İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.

 1. a)İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.
 2. b)İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

1) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması, 2) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması sağlanır.

 1. c) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.

(2) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur. (3) Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar EK-III’te belirtilmiştir. Yeni alınan tüm iş ekipmanlarının montaj, teslimat ve ilk çalıştırmalarında mutlaka yetkili firma ve yetkilendirilmiş kişilerden güvenli ve düzgün çalışmasına dair aşağıda şartları belirtilecek olan raporu almanız gerekmektedir. Ayrıca üretici tarafından belirtilen periyodlar da yapılacak olan bakım raporları ve makinanın uzun süre çalışmamasından (Her makine için farklılık gösteren bu bekleme sürelerine üretici firmalardan bilgi alabilirsiniz, örnek olarak beton pompaları için maksimum bekleme süresi 12 aydır.) sonra yapılan kontrol raporlarıda standartlara uygun şekilde hazırlanarak alınmalıdır. Özel risk taşıyan iş ekipmanı MADDE 8 – (1) Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden, özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında aşağıdaki önlemler alınır.

 1. a)İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen kişilerce kullanılır.
 2. b) Bu ekipmanların tamiri, tadili, kontrolü, bakımı ve hizmete alınması bu işleri yapmakla özel olarak görevlendirilen kişilerce yapılır.

İş ekipmanı kullanacak olan operatörün mutlaka “Operatörlük Belgesi” olmak zorundadır, ayrıca tamiri, tadili, kontrolü ve bakımını yapacak olan kişilerin yetkilendirilmiş ya da yetkili olması zorunludur. Çalışanların bilgilendirilmesi MADDE 10 – (1) İşveren, iş ekipmanları ve bunların kullanımına ilişkin olarak çalışanların bilgilendirilmesinde aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür.

 1. a)Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş ekipmanın kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat verilir. Bu talimat, imalatçı tarafından iş ekipmanıyla birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanır. Talimatlar iş ekipmanıyla beraber bulundurulur. Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.

1) İş ekipmanının kullanım koşulları. 2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar. 3) Bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar. (2) Çalışanlar, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilir. (3) Bu bilgiler ve yazılı talimatların, basit ve kolay anlaşılır bir şekilde olması gerekir. İşveren tarafından mutlaka üreticinin kullanım, güvenlik kılavuzları dikkate alınarak ekipmana uygun kullanım talimatı hazırlanmalıdır. Çalışanların eğitimi MADDE 11 – (1) İşverence iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almaları sağlanır. Ayrıca 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen, iş ekipmanının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı konularında çalışanlara işverenlerce yeterli özel eğitim verilir.

 

BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 1. Genel hususlar

1.1. İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır. 1.2. İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır. 1.3. İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanır. 1.3.1. Test, deney ve tahribatsız muayeneler dışında iş ekipmanı günlük muayeneden geçirilir. Kullanım sırasında ekipman, çatlak, gevşemiş bağlantılar, parçalardaki deformasyon, aşınma, korozyon ve benzeri belirtiler bakımından gözle muayene edilir. 1.3.2. Çatlak, aşırı aşınma ve benzeri tespit edilen herhangi bir iş ekipmanı daha ayrıntılı muayene için kullanım dışı bırakılır. Gözle muayene, operatör veya iş ekipmanını ve işlevlerini bilen personel tarafından yapılarak kayıt altına alınır. 1.3.3. Muayeneler; haftalık, aylık, üç aylık ve benzeri periyotlarla iş ekipmanının ilgili olduğu standartların veya imalatçısının öngördüğü düzenli aralıklarla tekrarlanır. 1.3.4. İş ekipmanında günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve benzeri düzenli aralıklarla yapılan muayeneler ile tüm bakım ve onarımlar kayıt altına alınır. 1.6. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılacak kontroller sonucunda periyodik kontrol raporu düzenlenir. Düzenlenen belgeler, iş ekipmanının kullanıldığı sürece saklanır. 1.7.5. Test, deney ve muayene: İş ekipmanının periyodik kontrolü esnasında yapılan test deney ve muayene (hidrostatik test, statik test, dinamik test, tahribatsız muayene yöntemleri ve benzeri) sonuçları belirtilir. 1.7.6. İkaz ve öneriler: Yapılan periyodik kontrol sonucunda iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların belirlenmesi halinde, bunların nasıl uygun hale getirileceğine ilişkin öneriler ile bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanımının güvenli olmayacağı belirtilir. 1.7.7. Sonuç ve kanaat: Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulan iş ekipmanının varsa tespit edilen ve giderilen noksanlıklar açıklanarak, bir sonraki periyodik kontrole kadar geçecek süre içerisinde görevini güvenli bir şekilde yapıp yapamayacağı açıkça belirtilir. 1.7.8. Onay: Bu bölümde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişinin/kişilerin kimlik bilgileri, mesleği, diploma tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler, Bakanlık kayıt numarası ile raporun kaç nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek, imza altına alınır. Yukarıdaki bilgilerin veya yetkili kişinin imzasının bulunmadığı raporlar geçersizdir. 1.9. İş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının uygun olmadığının belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar güvenle kullanılabileceği ibaresinin de yer aldığı ikinci bir belge düzenlenir.   İş ekipmanlarının üretici firma, yetkili servisi ya da yetkilendirilmiş kişiler haricinde yaptırılan bakımların, onarımların ve bunlar için alınan raporların kanunen hiçbir geçerliliği olmadığını bildiren “Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller ile ilgili hususlar” başlığı altındaki maddeler dikkatle incelenmelidir. Alınan raporlarda mutlaka onaylayan kişinin ünvanı, diploma numarası ya da meslek oda sicil numarası kesinlikle yer almalıdır, tahribatsız muayeneler için ise mutlaka sertifika numarası yer almalıdır.

 1. Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları 2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları

2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur. 2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

 

Teklif Talep Formu


Formu doldurun, hemen sizinle iletişime geçelim.
-->
3WTURK CMS v8.0